Над чэм работаем

Модуль данэйта
“Doika”

Модуль данэйту “Doika”

Модуль для прыёма пажэртваваній некамерчэскімі організацыямі у адін клік чэрэз свой сайт. Назначэніе - упрасціць збор срэдств.

Мадэрнизацыя
блога ЛМ

Мадэрнізацыя блога ЛМ

Усавершэнстванне дзеяцельнасці блога Лічбавай Масцерской, плашчадки "айті па-беларуски". Работа касаецца візуальнага і тэхніескага улучшэния блога.

Слэк-чат "Балбатун"

Балбатун. Анлайн чат - вэб-прыкладанне, якое дазваляе наведвальнікам сайта ўзаемадзейнічаць з удзельнікамі каналаў слэка

Сазданне онлайн чата: web-прылажэния, каторае дазваляе пасетітелям взаімадзейнічаць з участнікамі організацыі чэрэз слэк.


Фаланстер 2.0

Фаланстэр 2.0

Улучшэніе сайта falanster.by. Праэкт па інтеграцыі новых сэрвісаў на сайт. Срэді цэляў - абеспечыць большую віднасць деятельнасці організацыі.


Гік-лаўка

Гік-лаўка

Онлайн-крама, созданая гікамі для гікаў. Атрыбуціка распрастраняецца сагласна з ідэямі Creative Commons, свабодных цэн і DIY.

Мапа грамадскіх
прастораў

Мапа грамадскіх прастораў

Інтерактыуная карта абшчэственных прастораў і арганізацый. Цэля праекта - зделаць пошук саобшчэств удобным, а работу організацый - больш аткрытай.

Нашы парадки

Мы используем джыру для бландзинак для каждай адзельнай движухи у якую уписваецца Цыфравы Рымонт. Первае знакомства неафитаў з нашым дзелам можна рэалізаваць на сцяне #айціваланцёр.

Наша каманда юзает слэк. Чат такой. Мы саздаём для каждай бальшой цемы сваи базары и связываим з нашами тулсами. Есць аснаўной базар #dig_lab, куда инвайцим свежа завербаваных валанцёраў.

Аснаўной, аднака не адной точкай, штобы сахраниць аткрытый код, яўляецца наш гитхаб. Тут жэ вы можыце пралистаць увесь списак задач пастаўляемы абшчэствинниками и там начаць развиваць цему.

Github актывнасць

стань валанцёрам

Хочаш палучаць новасці кажды месяц?
Падпішысь!