Правілы пользаванія

Для ініцыятіў

Пры палучэніі вашэй анкеты мы двіжэмся чэрэз следуюшчыя шагі

  1. Званім вам і выясняем неабхадзімае ў задачы.
  2. Начынаем поіск валанцёра, ілі самі прыступаем к задачэ, еслі ў нас асвабаждаюцца рэсурсы каманды.
  3. Слядзім за прагрэсам работы над задачай і памагаем рышаць непаняткі з валанцёрам.

Для валанцёраў

Пры палучэніі вашэй анкеты:

  1. Мы шукаем для вас з наяўных падыходзячую задачу.
  2. Звязваем з абшэственнай ініцыятівай.
  3. Памагаем рашыць камунікаціўныя прэпяцтвія і саставіць харошае цяхнічэскае заданне.
  4. Слядзім за работай, па рэзультатам састаўляем атчот і пішэм рэкамендацыю.

Такжэ мы можэм прыгласіць вас у каманду Цыфравой Масцірской.

Мы не нясем атвецтвеннасць за работу, выпалненную валанцёрам, і яе качэства. Но мы заінцерэсованы ў харошэй і эфекціўнай рэалізацыі задач ініцыятіў. Паэтаму будзем удзяляць гэтаму бальшое ўніманіе.

Мы мацівіруем ініцыятівы і валанцёраў саздаваць увесь кантэнт і код пад свабоднымі і адкрытымі ліцэнзіямі (Creative Common BY-SA 4.0, GNU GPL 3.0 і інш.)

Хочаш палучаць новасці кажды месяц?
Падпішысь!