Хто такі айці-валанцёр?

Эта чэлавек, каторый знает усякіе цехнічэскія штукі і іспользуе іх для помашчы абшчэственным ініцыацівам.

Skills

Самыя нужныя ціхналогіі

 • Для валанцёрав-праграмістав: html, javascript, android, css, php, wordpress, ssh, git, drupal, framework, linux, apache, mysql, UX/UI, java, QA.
 • Для дзізайнерав - Adobe Photoshop, gimp, Adobe illustrator, CorelDraw, Inkscape, Adobe InDesign, Blender, Scribus.
 • Для пераводчыкав - гэта англійская, беларуская і руская мовы.
 • Для спецыялістав па безапаснасці - gpg, veracrypt, keepass, enigmail.

Адзельныя і самые важныя на севоння скілы - гэта аналіз нужды, падгатоўка цехнічэскіх заданій для задач, з якімі прыходзяць абшчэственныя ініціацівы і арганізацыі.

Якія самыя частыя задачы?

Works
 • Саздаць або парэманціраваць сайт (front end, back end, dev-ops).
 • Нарысаваць шапку сайта, лагаціп або плакат.
 • Саздаць мабільнае прылажэнне або напісаць дапальніцельны модуль.

Історыі валанцёраў

Дзіма Буймістраў,
фронт-энд

Фота Змітра Буймістрава

“Цыфравая Масцерская — эта места, гдзе набіраюцца вопыта. Тут людзі палучаюць навыкі, каторыя будуць палезными на рэальных праектах”.

Анастасія Фрост,
дызайнерка

Фота Анастасіі Фрост

"IT-валанцёрства - гэта добрая вазможнасць раскрыць сябе, найцi едзiнамышленнікау і зрабіць шота палезнае для тых, хто не імее патрэбных рэсурсаў."

Святлана Коцікава,
бізнэс-аналіцік

Фота Святланы Коцікавай

“Успех валантёрскага праекта зависиць ад асабістай ответственнасці. Усе далжны быць гатовыя да работы і включаныя у працэс”.

Як мы работаем с валанцёрамі:

 • Валанцёр запалняет анкету.
 • Мы пішам іму і ўтачняем опыт.
 • Шукаем з імеюшчыхся падыходзяшчую задачу.
 • Связваем валанцёра с абшчэственнай ініцыацівай і памагаем наладзіць кантакт.
 • Слядзім за работай, па рэзультатах сабіраем атчоты і пішам рэкамендацыю.
 • Работаем па схеме, апісанай ніжэ.
hell circle

Што валанцёр палучает ад сатруднічэства с ініцыацівай?

 • Новыя знакомствы з інцярэснымі людзьмі, якія дзелаю наша обшчэства трошкі лучшэ.
 • Рэальныя і - самае важнае - палезныя праекты, каторымі начынаюшчы айцішнік папоўніт сваё рэзюмэ.
 • Сацыяльныя знанія, якія вопытны праграміст зможа улучшыць, напрымер, узнаўшы пра дзейнасць абшчэственнай арганізацыі.
 • Павышэнне валанцёрам сваіго аўтарыцэта і кармы за добра сдзеланую задачу между такімі жа прадставіцелямі обшэства айці-валанцёрав.
 • Рэкамендацыйнае пісьмо і вышшую благадарнасць, у тым чысле ўказанне сваего імені на гатовай рабоце.

А хто такі айці-валанцёр?

давай у валанцёры

Хочаш палучаць новасці кажды месяц?
Падпішысь!